Liberating Structures Revisited

Ik heb de afgelopen jaren vier keer bij een Liberating Structures Immersion Workshop een live verslag getekend. Mijn opdrachtgevers, The Liberators, geven aan waar ze de focus willen. Ik krijg alle vrijheid om te kijken, te luisteren en vorm te geven aan wat er gebeurt. Bij de eerste twee platen ligt de nadruk op inhoud (bijvoorbeeld: hoe is een Liberating Structure ontworpen, hoe maak je een string). In 2019 is de aandacht verschoven naar  de beleving van de deelnemers in de zaal.  

Deze afbeeldingen mag je delen, met vermelding van mijn naam en die van The Liberators.